Massagepraktijk Claudia Huijbers
Algemene voorwaarden ‘Massagepraktijk Claudia Huijbers’

Algemeen

 • De praktijk bevindt zich in een woonhuis op de 2e verdieping. Wanneer u slecht ter been bent, dient u hier rekening mee te houden. Er kan in overleg naar een oplossing worden gezocht.
 • Ik ga ervan uit dat u, wanneer u een afspraak maakt, kennis heeft genomen van én akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
 • Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar uw adres, telefoonnummer en emailadres gevraagd.
 • Ik ben niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van u.
 • De massages die ik geef, hebben niets met erotiek en/of seks te maken. Seksueel getinte opmerkingen, seksuele handelingen en/of gedragingen worden niet op prijs gesteld. Wanneer u zich niet houdt aan deze regel wordt u per direct verwijderd uit de praktijk.
 
Aansprakelijkheid

 • Ik ben niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens en/of na van de massage.
 • Ik ben niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit de massage van niet door u genoemde symptomen, blessures of aandoeningen die eigenlijk een behandeling van een arts/specialist vereisen.
 • De massage die wordt gegeven is geen medische behandeling, is resultaat gericht, zonder dat resultaat te garanderen is.
 • Wanneer u kunt bewijzen (d.m.v. een arts/specialist) dat er sprake is van een opzettelijke fout door mij, dan komt voor vergoeding alleen die schade in aanmerking, waartegen de praktijk verzekerd is. Indien mijn verzekering, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de praktijk beperkt worden tot ten hoogste het bedrag van de te verichte behandeling.

 Afspraken, behandelingen en betaling

 • Voorafgaand aan de eerste massage wordt er door mij een intakegesprek gehouden met u. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door u gegeven (medische) informatie. Wijzigingen in de situatie van u dient u zelf te melden aan mij. Op basis hiervan kan de massage op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
 • Alle informatie die u tijdens het intakegesprek en de massage aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
 • Er wordt geen medische diagnose gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een massage en wordt u verwezen naar de huisarts of specialist.
 • Een behandeling is niet medisch en ook niet bedoeld als alternatief voor een medische behandeling. Bent u onder behandeling van een arts of fysiotherapeut, dan dient u dit voorafgaande aan de behandeling te melden (intake) De arts of specialist moet toestemming verleend hebben voor een massage.
 • Mocht ik door ziekte of vanwege andere geldige omstandigheden niet in staat zijn de afgesproken massage uit te voeren, dan zal ik u hiervan tijdig op de hoogte brengen en zal voor de desbetreffende massage een nieuwe afspraak met u maken.
 • Draag bij voorkeur gemakkelijk zittende kleding en doe sieraden zoveel mogelijk af.
 • Ik behoud mij ten alle tijden het recht voor, personen de toegang te ontzeggen of te weigeren, zonder opgaaf van reden.
 • Er is geen pin aanwezig
 • Ik behoudt mij het recht voor, ten alle tijden de tarieven te wijzigen. Voor afspraken gemaakt voor de tariefwijziging geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.
 • Ethiek en hygiëne zijn vanzelfsprekend. Hierbij wordt verwacht dat u  schoon op de afspraak verschijnt. U kunt van mij verwachten dat de praktijkruimte en gebruiksmaterialen schoon zijn. Handdoeken worden na elke behandeling gewassen. Natuurlijk is het mogelijk om uw eigen handdoeken mee te nemen.

Wanneer mag er geen massage gegeven worden?

 • Hartaandoeningen
 • Ernstige vaataandoeningen
 • Trombose
 • Griep met of zonder koorts
 • Infectie en infectieziekte (griep, long- en keelontsteking)
 • Steenpuisten
 • Zwangerschap
 • Uitstralende pijn
 • Ernstige psychische klachten
 • Hoge bloeddruk
 • Kanker
 • Besmettelijke huidziekte
 • Totale uitputting
 • Grote open wonden
 • Hevige algemene pijn (geen spierpijn)
 • Bij gebruik van drugs of alcohol
 • Bij gebruik van medicijnen als bloedverdunners, antibiotica en antidepressiva
 
Er mag een aangepaste massage gegeven worden in geval van:

 • Diabetes
 • Burn-out
 • Lichte vaataandoeningen
 
Plaatselijk mag er niet gemasseerd worden in het geval van:

 • Botbreuk (niet goed genezen)
 • Recente operatie
 • Bloeduitstorting
 • Spierscheur
 • Kneuzing of verwonding
 • Recente whiplash
 • Twijfelachtige verdikking
 • Sterk behaarde huid
 • Niet besmettelijke huidziekte
 • Spataderen

Op bovengenoemde voorwaarden kan alleen door ‘Massagepraktijk Claudia Huijbers’ een uitzondering gemaakt worden.